Online
Hem   |   Lönsamhet i projekt   |   Kunder   |   Om oss   |   Kontakt
Online

 

Lönsamhet i projekt

Lönsamhet i projekt

Vägen till lönsamhet är att ha kontroll över sina projekt!
    
I projektorienterad verksamhet är det viktigt att intäkter och kostnader knyts till rätt projekt. Det är en grundläggande förutsättning för att du ska kunna styra och följa upp din verksamhet. Våra system bygger på att allt du köper och allt du säljer kan kopplas till en specifik del i projektet. Till exempel projektdel, byggdel, aktivitet eller resurs. Alla uppgifter som registreras är tillgängliga närhelst du vill ha en lägesrapport. Beroende på typ och storlek av projekt så väljer du själv detaljeringsnivå för uppföljning.
    
Integrera eller komplettera gäller för våra system. Vi hjälper dig att skapa en funktionell helhet för projektstyrning och uppföljning. Vilka delar som ingår är upp till dig.

 

©2009 | ONLINE CC AB | Järnvägsgatan 84 | 172 75 Sundbyberg | Tel: +46-8-703 54 60 | E-mail: info@online-cc.se
Producerad av Reaktion
med kraft från
Eyebeep Publicering