Online
Hem   |   Lönsamhet i projekt   |   Kunder   |   Om oss   |   Kontakt
Online

 

Hem

Produkter

Våra programutvecklare gnuggar geniknölarna och skapar nya program allt eftersom behov uppstår hos våra kunder. Ambitionen är att hålla hög kvalitet på alla våra produkter genom att ligga långt fram på teknikfronten. Därmed inte sagt att vi glömmer den mänskliga faktorn. Flertalet av våra användare sitter ute i produktion där tid framför datorn är begränsad. Ett intuitivt och tydligt gränssnitt är lika viktigt som den bakomliggande tekniken. Vi ser också till att våra program kan integreras med befintliga och nya system.
    

Projektstyrning

Ekonomisk styrning och uppföljning av projekt. Anpassade program för entreprenad- och serviceverksamhet. Koppling till ekonomi- och lönesystem.
    
Läs mer »
    

Order/Fakturering

Hanterar organisationsnivåer som t ex företag, filial och projekt. Innehåller moduler för order/fakturering; kundregister, kundavtal, kundorder, arbetsorder samt fakturering.
    
Läs mer »
    

Profit Mobile

Ett mobilt system som ger montörerna tillgång till arbetsordrar ute på fältet. Systemet hanterar även rapportering av bl.a material och faktureringstid direkt ute hos kund. Via den inbyggda GPS-enheten får man även vägbeskrivning.
    
Läs mer »
    

Inköp

Hanterar organisationsnivåer som t ex företag, filial och projekt. Innehåller moduler för inköp; kund/leverantörsregister, prislistor, avtal, projekt, kalkyl, artikelunderlag, avrop, inleverans, bevakning kreditering, kundorder samt fakturering.
    
Läs mer »
    

Rapportverktyg

Rapport- och analysprogram. Hämtar information från en eller flera databaser. Layout och innehåll hanteras direkt på skärmen med drag-and-drop metoden. Export till Excel för vidare beräkningar.
    
Läs mer »


 

©2009 | ONLINE CC AB | Järnvägsgatan 84 | 172 75 Sundbyberg | Tel: +46-8-703 54 60 | E-mail: info@online-cc.se
Producerad av Reaktion
med kraft från
Eyebeep Publicering