Online
Hem   |   Lönsamhet i projekt   |   Kunder   |   Om oss   |   Kontakt
Online

 

Hem

Tjänster

Våra tjänster innefattar allt ifrån ekonomi- till projektrelaterade uppdrag och kurser. Flera kunder har valt att anlita oss som en fullservicebyrå. Då sköter vi löpande ekonomi, redovisning och löner. Vi fungerar också som idé- och projektverkstad där projektledare, programutvecklare och kunder möts. Vår erfarenhet från bygg-och installationsbranschen gör att vi kan ge praktisk handledning vid styrning och uppföljning av projekt.
    
    

Ekonomitjänster

Vår servicebyrå erbjuder tjänster inom ekonomi och lönehantering. Ett axplock av våra tjänster är bokföring, avstämning av b l a, bankkonton och företagets resultat, momsredovisning, bokslutsunderlag och redovisning av löneuppgifter till myndigheter.
    
Läs mer »
    

Konsulttjänster

Du har en idé. Vi tar fram lösningsförslag, skriver kravspecifikationer och genomför projektet med dig. Helhetsansvaret ligger hos oss. Allt ifrån utveckling till installation och dokumentation. Inget uppdrag är för litet för oss!
    
Läs mer »
    

Projektstöd


Med projektstöd menar vi hjälp att komma igång med nya projekt i något av våra program för projektstyrning. Exempelvis lämplig indelning i etapper, lägen, aktivieter och/eller resurser för bästa kontroll över kostnader.
    
Läs mer »
    

Utbildning

Vi skräddarsyr kurser och utbildningsmaterial för alla våra programvaror. Vid behov kan vi även erbjuda kurser som är direkt kopplade till din verksamhet eller till annan programvara som t ex Microsoft Outlook.
    
Läs mer »

 

©2009 | ONLINE CC AB | Järnvägsgatan 84 | 172 75 Sundbyberg | Tel: +46-8-703 54 60 | E-mail: info@online-cc.se
Producerad av Reaktion
med kraft från
Eyebeep Publicering